پروژه ها

​​​شامل : سامانه آموزش مداوم کشور ، سامانه برگزاری کلاسهای آنلاین، وبینارها، سامانه برگزاری دوره های غیرحضوری(دوره های از پیش ثبت شده)، سامانه برگزاری آزمونهای مجازی،  طراحی اپلیکیشن آزمون آموزش مداوم پزشکی، طراحی سامانه هوشمند حضور و غیاب
پروژه های ما