گروه آموزشي مورد نظر خود را انتخاب کنيد
      ليست گروههاي آموزشي
 

بازدید :1بار ايجاد يک ارتباط ايمن در برنامه های وب (بخش چهارم)

آنچه تاکنون گفته شده است : - بخش اول : ضرورت وجود یک ارتباط ایمن بین سرویس گیرنده و سرویس دهنده - بخش دوم : بررسی امضای دیجیتال و گواهینامه های دیجیتالی - بخش سوم : بررسی پارامترهای لازم به منظور انتقال اطلاعات حساس در یک شبکه در بخش چهارم اين مقاله به بررسی پروتکل SSL ، خواهيم پرداخت. مبادله اطل...

 
يک شنبه ٢٢ شهريور ١٣٨٨

بازدید :1بار ايجاد يک ارتباط ايمن در برنامه های وب (بخش سوم)

آنچه تاکنون گفته شده است : - بخش اول : ضرورت های وجود یک ارتباط ایمن بین سرویس گیرنده و سرویس دهنده - بخش دوم : بررسی امضای دیجیتال و گواهینامه های دیجیتالی در بخش سوم اين مقاله به بررسی موارد اشاره شده در دو مقاله قبل و از زاويه ديگر پرداخته و با پارامترهای لازم به منظور انتقال اطلاعات حساس در ...

 
يک شنبه ٢٢ شهريور ١٣٨٨

بازدید :1بار ايجاد يک ارتباط ايمن در برنامه های وب ( بخش دوم )

در بخش اول اين مقاله به ضرورت های وجود يک ارتباط ايمن بين سرويس گيرنده و سرويس دهنده اشاره و به بررسی برخی از ملزومات مورد نياز پرداخته گرديد. در بخش دوم اين مقاله به بررسی امضای ديجيتال و گواهينامه های ديجيتالی ، خواهيم پرداخت .برای ايجاد امنيت به چهار مولفه نياز می باشد : رمزنگاری ، الگوريتم های ...

 
پنج شنبه ١٩ شهريور ١٣٨٨

بازدید :1بار ايجاد يک ارتباط ايمن در برنامه های وب( بخش اول )

پرداختن به مقوله امنيت در برنامه های وب با توجه به ماهيت اين نوع از برنامه ها و جايگاه آنان در ارائه سرويس ها و خدمات پيشرفته ای همچون تجارت الکترونيکی بسيار حايز اهميت است . زمانيکه در رابطه با امنيت برنامه های وب بحث می شود، می بايست بر روی دو محور اساسی متمرکز گرديد: با استفاده از چه مکان...

 
سه شنبه ١٧ شهريور ١٣٨٨

بازدید :1بار مفاهيم اوليه سرويس های وب (بخش پایانی)

آنچه تاکنون گفته شده است : بخش اول : مفاهيم اوليه برنامه های توزيع شده و چالش های مربوطه بخش دوم : بررسی دو نمونه معماری در رابطه با برنامه های توزيع شده بخش سوم : تاثير استانداردهای وب در فرآيند طراحی و پياده سازی برنامه های توزيع شده بخش چهارم : بررسی مفاهيم اوليه سرويس های وب و اما در اين ...

 
سه شنبه ١٧ شهريور ١٣٨٨


 

 
 
      

٥

از

٢٧

 

 

r.a.d.rotator v2.1.3: You have not copied the RadControls folder to the root folder of your web-application or you have applied an update incorrectly. To resolve the problem, review this link.
  پشتیبانی NOD32   
 
٢٩ نفر کاربران آنلاين :
١٢٧ نفر   بازديد امروز :
٥٤٦٣٤ نفر  کل بازديد ها :